Nieuwe Boeren Cultuur

Een functioneel kunstwerk voor de bezoekersruimte op de Natuurderij Keizersrande. Deze boederij is het nieuwe middelpunt van de Keizers- en Stobbewaarden; de achtertuin van Deventer. Op de Natuurderij Keizersrande wordt op een nieuwe manier ‘geboerd’. Hierbij staan waterveiligheid, natuurbeheer en een gesloten kringloop centraal.

Het erf is toegankelijk voor het publiek. Op het erf en in de publieke ruimtes hebben heeft Grondvormen de nieuwe boerencultuur vertaald naar de inrichting van het erf, de keuken en de ‘Zondagse Kamer’ (educatieruimte).

 

De Zondagse Kamer

Het centrale punt in de ‘Zondagse Kamer’ is de praalkast die door middel van een unieke collectie aan voorwerpen het verhaal van de Natuurderij, Landgoed Keizersrande en haar omgeving vertelt. Alledaagse objecten gaan het dialoog aan met bijzondere natuurproducten en onopvallende flora, een poëzie van het banale. Naast de esthetische beleving van de kast, zal middels de collectie de grens tussen wat echt is en wat niet worden vervaagd. In deze installatie wordt de bezoeker uitgedaagd om zelf op onderzoek uit te gaan en het idee van authenticiteit te bevragen.

 

Veldwerk

De gordijnen in de Zondagse kamer vertellen het landschap rondom Keizersrande als een groot herbarium. Het veldwerk laat de bloei zien van het zomerse boerenveld, de bijzondere soorten die (terug-) gekomen zijn door deze manier van onderhoud.

 

De Keuken

De keuken refereert net als de andere onderdelen van het project naar het boerenleven. De keuken is een afgeleide van de oorspronkelijke boerenkeuken waarbij er gebruikt is gemaakt van de tegels van D-tile. De servieskast is gevuld met N.A.P servies.

 

Het N.A.P servies

Het servies is een boerenbonte verzameling serviesstukken met een veelheid aan decors. Daaroverheen is een verhaalende laag aangebracht, het verhaal van het water. In de Nederlandse geschiedenis is water verweven met grote gebeurtenissen. Sinds 1684 hanteren we het N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) als de referentie hoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden gerelateerd. Door blauw glazuur aan het servieswerk toe te voegen wordt gevisualiseerd wat er met het landschap gebeurt in tijden van hoog water. De N.A.P. aanduiding geeft de stand van zake aan. Soms is dat minimaal en krijgt een kopje nauwelijks natte voeten en soms zal het helemaal onderlopen en verbeeld het de ‘eens in de 100 jaar’ als het water je aan de lippen staat.

 

Het Erf


Op het erf van Keizersrande is een mobiele erfbeplanting geplaatst. Vanwege strenge weten regelgeving is het voor de Natuurderij verboden vaste beplanting aan te leggen op het erf, daarom is er alleen gebruik gemaakt van mobiele units. Elke unit heeft een eigen identiteit die de functies van de nieuwe boerencultuur weerspiegelen. Ze worden niet allen gebruikt voor het houden van planten, maar zijn ook uitgerust met bijvoorbeeld een zitmogelijkheid, een uittrekbare erfafsluiting of een bureaublad. De beplanting in de plantenbakken weerspiegelt de verzameling van alle flora die van belang is voor het landgoed en de Natuurderij. Hierdoor ontstaat er op het erf een compacte collectie van planten vanuit het gehele landschap.

 

Met dank aan:

Het werk is onder projectleiding van Jurgen Bey en Floor Dijkstra tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van de provincie Overijssel, ALFA en het Mondriaan Fonds. De provincie Overijssel en Rijkswaterstaat binnen ALFA zijn twee belangrijke partners van Ruimte voor de Rivier Deventer. Door het werk Nieuwe Boeren Cultuur mogelijk te maken geven zij een gedeelte van de verhalen van Ruimte voor de Rivier Deventer een fysieke plek. Vanuit de regeling Opdrachtgeverschap stimuleert het Mondriaan Fonds de betrokkenheid van (markt) partijen bij de totstandkoming van beeldende kunst in Nederland.

Fotografie: Erwin Zijlstra/ Henk Rougoor/ Sander Moerman