Elixer

Grondvormen werkt aan een Elixer. Met een installatie van planten, glazen volumes en vreemdsoortige objecten wordt het beeld geschetst van een laboratorium waar wordt gewerkt aan een levenselixer. De werking van het elixer hangt af van de samenstelling en het geloof dat de gebruiker er in heeft. De gehele installatie wekt een wetenschappelijke voorstelling op, maar met een kritisch oog wordt dit beeld al snel weerlegd aangezien de slangen, potjes en buisjes niet op elkaar zijn aangesloten. Door openlijk een verhaal binnen de eigen installatie te weerleggen, speelt de Elixer met het alomtegenwoordige idee van onzekerheid. Zoals de wetenschap ooit geloofde in een elixer, geloven wij nog steeds in dingen die misschien helemaal niet zo zeker zijn.

• 2010 / laboratoriumglas, staal, planten en vloeistoffen / eigen beheer / Foto 1 tm 3 Lisa Klappe.