Grondvormen voor Soestdijk

In de vestibule van paleis Soestdijk gaat Grondvormen aan de slag met het interieur zoals dat er aan het begin van de 20ste eeuw uitzag. De vestibule was toen geheel volgens de heersende mode ingericht, met o.a. exotische palmen en een Perzisch tapijt.

Een oriëntaals aangezicht voor die tijd, en wellicht enigszins magisch. In ieder geval heeft deze inrichting menigmaal indruk gemaakt op de gasten die via deze ruimte werden ontvangen op het paleis.

Grondvormen wil deze magische indruk voor het aanstaande “bal ” laten terugkeren door middel van een drietal toverlantarens. Deze toverlantarens zijn gebaseerd op toverlantarens uit die tijd.

Op deze manier verschijnen er schimmen van palmen op de muur op plekken waar deze toen echt hebben gestaan. Zo verandert de vestibule nog 1 maal in een indrukwekkende ontvangstruimte zoals die ooit was, totdat de lantarens uit gaan, en het “bal “ voorbij is.

Opening juni 2016 | nieuws via Bal Soestdijk

ddf Optic_Projection_fig_404-e1446838404755-mhox6wflcc23xrqgwlf99vgw2sk22gxu33spkq5de4 Scan 1 tapijt6